Grondstoffen- en materialeninventarisatie

Grondstoffen- en materialeninventarisatie


Bij een materialeninventarisatie identificeren en documenteren wij alle herbruikbare materialen binnen het sloopobject. Denk bijvoorbeeld aan de sloop van gebouwen, ziekenhuizen, fabrieken en bruggen. De bouwkundige inspecteurs van BOOT doen dit aan de hand van tekeningen en visuele inspecties op direct herbruikbare materialen, zoals deuren, installaties en sanitair.

Bij een grondstoffeninventarisatie gebeurt de inventarisatie op basis van hoofddeelstromen. Met tekeningen en visuele inspecties op locatie registreren wij de hoeveelheden beton, glas, metaal, hout, kalkzandsteen en bijvoorbeeld gips. Met deze inventarisatie is er een compleet beeld van de circulaire waarde. Dit vormt de basis voor een circulair sloopplan.

Materialenpaspoort


BOOT is een innovatieve en betrouwbare partij voor het opstellen van een Materialenpaspoort. Als ingenieursbureau is het leveren van betrouwbare gegevens ons bestaansrecht. En als initiatiefnemer van Insert bevindt BOOT zich in het front van de circulaire economie. Dit komt ook tot uiting in het feit dat wij vanaf het begin als Kennedy betrokken zijn bij Madaster. Wij werken samen met onze opdrachtgevers en nemen werk uit handen! Dit doen we door het achterhalen van de vraag achter de vraag en door een goede afstemming.

Met het materialenpaspoort is het duidelijk welke circulaire waarde het pand heeft. En heb je inzicht in de materialen die zich in het pand bevinden! Een goede basis voor een MPG!

Welke diensten leveren wij?

  • Materiaalinventarisaties van bestaand vastgoed. Variërend in detailniveau: van een gedetailleerde opname van het pand, indien gewenst in BIM, tot een meer globale aanpak. Waarbij wij aansluiten op het doel. Uiteraard leveren wij een beknopte rapportage van de inventarisatie en verrijken wij uw data en plaatsen wij uw materialen indien gewenst in Madaster. Onze materiaalinventarisatie is Insert-proof waardoor materialen in geval dat aan de orde is, efficiënt op de marktplaats gezet worden.
  • Wij beschikken over uitgebreide kennis van materialen in gebouwen en denken graag mee in circulaire toepassingsmogelijkheden die ontstaan bij bouw, verbouw, renovatie en sloop. Als ingenieursbureau organiseren wij de circulaire aanpak van het project!
  • Wij weten wat materialen en materiaalstromen waard zijn. En wij beschikken over een materialenmakelaar en de marktplaats van Insert om handel te faciliteren. Via de partners van Insert hebben wij rechtstreeks toegang tot een netwerk van hub-locaties voor de opslag van materialen.

Samen werken wij aan een circulaire wereld!
Waarmee gaan wij u
van dienst zijn?

Bel met Bert Hol via 06-30279860 of stuur een mailtje.

Circulair sloopplan


Voordat er gestart kan worden met slopen van een sloopobject, stellen wij een sloopplan op. Het circulaire sloopplan van BOOT bestaat uit een materialeninventarisatie, sloopadvies en sloopbestek. Uit de materialeninventarisatie komt naar voren hoe het sloopobject is gebouwd, uit welke materialen het object bestaat en of eventuele gevaarlijke en/of milieuvervuilende materialen aanwezig zijn. Denk daarbij aan asbest of chemische materialen. Aan de hand van de grondstoffen- en materialeninventarisatie geven wij het circulair sloopplan vorm. Hierin vermelden wij welke materialen zijn te hergebruiken en welke materialen nog winstgevend zijn om te demonteren. In overleg met de opdrachtgever besluiten wij welke materialen gedemonteerd moeten worden voor hergebruik en hoe eventuele milieuvervuilende stoffen verwijderd moeten worden. Met deze informatie stellen wij het sloopbestek op. In het sloopbestek vermelden wij precies hoe het sloopobject gesloopt moet worden en welke materialen worden gebruikt voor hergebruik. De voorbereidingen van een sloopobject gebeurt bij BOOT altijd vanuit een circulair oogpunt.

Advies nodig?

Bel Ralph van Rees via 06-53351275 of stuur een mailtje

Omgevingsmanagement


Omgevingsmanagement heeft alles te maken met het activeren, onderhouden en aansturen van de relaties tussen het project en zijn omgeving. Het afstemmen met derden is bij BOOT in deskundige handen. Bijvoorbeeld met bevoegd gezag, toekomstige eigenaren, omwonenden en andere betrokkenen. Iedere partij heeft een eigen belang maar er is ook altijd een gezamenlijk belang. Door speelruimte in beeld te brengen, creëren wij ruimte om te acteren en gezamenlijk de doelstelling van de opdrachtgever te bereiken.

Advies nodig?

Bel Harry Vlastuin via 06-51559135 of stuur een mailtje.

Risicomanagement


Wat betekenen de sloopwerkzaamheden van het object voor de stakeholders? Wat zijn de risico’s op schade aan de gebouwen in de omgeving, hoe staat het met de transportroute? Om antwoorden te vinden op deze vragen, start BOOT elk project met een analyse van de sloopwerkzaamheden en de omgeving. Hiervoor maakt BOOT gebruik van een risicoscan. Met een risicoscan brengen wij alle mogelijke risico’s in kaart voor de opdrachtgever en bepalen wij of het project uitgevoerd kan worden binnen de huidige wet- en regelgeving en de specifieke lokale omstandigheden. BOOT brengt met risicomanagement vooraf de risico’s in kaart, geeft daarover advies en maakt de risico’s beheersbaar.

Advies nodig?

Bel Harry Vlastuin via 06-51559135 of stuur een mailtje.

Circulair aanbestedingsadvies


De opdrachtgever wil uiteraard de juiste partij selecteren voor het uitvoeren van de circulaire sloop. BOOT adviseert en ontzorgt de opdrachtgever hierbij door het opstellen van een specifieke aanbestedings- en selectiestrategie. Aanbesteden is een proces waarbij meerdere disciplines samenkomen. BOOT helpt bij het opstellen van een visie, planning en de keuze van de aanbestedingsvorm. Mét oog voor de wensen van de opdrachtgever en de specifieke kenmerken van een project. Met ons circulair aanbestedingsadvies richt BOOT zich op het selecteren van de partij die het beste in staat is om de circulaire ambitie te realiseren. Denk hierbij aan circulair gebruik van materialen, CO-2 reductie en duurzaamheid.

Advies nodig?

Bel Ralph van Rees via 06-53351275 of stuur een mailtje

Directievoering en toezicht


Om de sloop binnen de vooraf gestelde kaders te laten verlopen, is er een duidelijke projectorganisatie met een strakke aansturing vereist. De directievoerders en toezichthouders van BOOT zien er op toe dat alles volgens de geldende kwaliteits- en sloopeisen wordt uitgevoerd. Binnen de planning en het budget. Op die manier worden de (circulaire) belangen van de opdrachtgever geborgd en is een succesvolle oplevering gegarandeerd.

Heb je een vragen?

Bel Dik van Dam via 06-54656753 of stuur een mailtje.

 

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Directeur HR