Nieuwbouwwijk De Goede Ree Sommelsdijk

Doel project

Op de locatie Goede Ree in Middelharnis heeft sinds de jaren ’50 een verzorgingshuis gestaan. Dit verzorgingshuis is verplaatst naar een nieuwe locatie in Middelharnis en op het vrijgekomen terrein is een nieuwbouwwijk gerealiseerd met 53 eengezinswoningen en 24 appartementen. Waardevolle elementen uit het oude gebouw hebben een plaats gekregen in de nieuwe wijk zodat de link met het verleden behouden blijft.
Voor BPD hebben wij de civieltechnische engineering van deze woonwijk verzorgd. Tijdens de uitvoering verzorgden wij het kwalitatief toezicht op het werk tot aan de overdracht van het openbaar gebied aan de Gemeente Goeree.  Alle benodigde disciplines en vakgebieden hebben wij zelf in huis waardoor we dit met inzet van veel collega’s tot een succes konden maken.

Oplossing

Woonwijk de Goede Ree is een gevarieerde woonwijk geworden met diverse woningtypen. In de buitenruimte is veel aandacht besteed aan de groene beleving. Daarnaast is er een park aangelegd waarin ontspanning en ontmoetingen zijn gefaciliteerd. Hemelwater is afgekoppeld en dit wordt opgevangen in de vijver in de parkzone. De uitdaging voor dit project was de aansluiting op de bestaande wijk en een goede aan- en afvoerroute van het bouwverkeer. Daarbovenop kwam de gefaseerde uitvoering van de woonwijk waardoor de buitenruimte voor de nieuwe bewoners deels aangelegd moest worden terwijl de naastgelegen woningen nog gebouwd moesten worden. Al met al een mooi en logistiek uitdagend project met een prachtig resultaat.

Uitgevoerde werkzaamheden

 • Bodemonderzoek
 • Asfaltonderzoek
 • Asbest in bodemonderzoek
 • Rioolplan
 • Bemalingsplan
 • Waterhuishouding
 • VO-DO inrichtingsplan
 • Grondbalans
 • Vergunningsmanagement
 • Groenplan
 • Bestek bouw- en woonrijp maken
 • Toezicht en directievoering
Dit project in het kort

Opdrachtgever BPD
Uitvoering 2020
Vakgebied Gemeentelijk rioleringsplan, Asbest in bodemonderzoeken, Bodemonderzoeken, Bemalingsadvies, Landschapsinrichting, Directievoering & toezicht,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Harry Vlastuin

06-51559135
j.vlastuin@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Harry Vlastuin via 06-51559135 of j.vlastuin@buroboot.nl

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR