Geohydrologisch onderzoek fietskelder

Aanleiding en doel

In opdracht van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot heeft BOOT een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd voor een geplande fietskelder op de Thomas à Kempislocatie in Amsterdam. Hier is Stadgenoot van plan in een hoog-en laagbouwtoren 85 appartementen te realiseren. Het doel van dit onderzoek was om de effecten van de kelder op de grondwaterstand en -stroming in kaart te brengen en te waarborgen dat de kelder grondwaterneutraal wordt aangelegd. Achtergrond van dit onderzoek is het Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders van de Gemeente Amsterdam.

Werkwijze

We hebben een model opgezet met modelsoftware ModelMuse (Modflow). Dit model simuleerde de waterbalansen en grondwaterstromen onder verschillende scenario’s, waaronder de huidige situatie zonder kelder en toekomstige situaties met kelder. Daarnaast werd de invloed van verschillende neerslagsituaties en klimaatscenario’s in onze analyses meegenomen.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • Gegevensverzameling: Verzamelen van alle relevante geohydrologische data.
  • Modelopzet: Creëren van een gedetailleerd model om de effecten van de kelder te simuleren.
  • Kalibratie: Kalibreren van het model met gemeten data om nauwkeurige resultaten te garanderen.
  • Scenario-analyse: Analyse van verschillende situaties, zowel zonder als met kelder.
  • Rapportage en advisering: Presenteren van conclusies en adviezen in een helder rapport.

Daan Dirkse, woningcorporatie Stadgenoot over het project, de samenwerking en de resultaten: “Ondanks regelmatige wijzigingen in het ontwerp van de kelder en nieuwe eisen vanuit de onderhouds-en beheerafdelingen, wist BOOT keer op keer een passend advies neer te leggen waar aannemer en Stadgenoot mee uit de voeten konden zonder grote meerkosten en verschuivingen in de planning.”

Resultaten

Het onderzoek toonde dat zonder aanvullende maatregelen de kelder niet volledig grondwaterneutraal zou zijn. BOOT adviseerde de toepassing van een grindkoffer rondom de kelder om de grondwaterstroming te behouden en negatieve effecten minimaal te houden. Deze oplossing werd afgestemd met Waternet om aan de lokale eisen te voldoen.

Samenwerking en partnerrelatie

Het project werd gekenmerkt door een nauwe samenwerking met de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot. Door regelmatig overleg konden we effectieve oplossingen ontwikkelen en adviseren. Tijdens het onderzoekstraject wilde Stadgenoot graag inzicht in effecten van diverse alternatieve maatregelen. Door snel te schakelen konden we deze inzichten bieden en kon dit gelijk worden meegenomen in werkoverleggen. Deze samenwerking zorgde ervoor dat het project soepel verliep en de doelstellingen zijn bereikt.

Dit project in het kort

Opdrachtgever Woningcorporatie Stadgenoot
Uitvoering 2024
Vakgebied Geohydrologisch onderzoek en advies,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Tjeerd van Spronsen

06-57722513
gt.vanspronsen@buroboot.nl

Kunnen wij je helpen met een geohydrologisch onderzoek?

Neem contact op met Tjeerd van Spronsen via 06-57722513 of gt.vanspronsen@buroboot.nl