Nederland circulair in 2050!

Nederland circulair in 2050!

Maandag 19 maart 2018

BOOT is trots om aanhanger te zijn van Stichting Circulair Bouwen. De Stichting Circulair Bouwen, aangesloten bij Cirkelstad, en Madaster werken samen aan de realisatie van een Nationale Grondstoffenbank. Het project helpt gebouweigenaren, beheerders van vastgoed, ontwerpers en bouwers om nieuwe afwegingen te maken tijdens het ontwerpen, bouwen en (her)gebruik van gebouwen. Dit wordt mogelijk gemaakt door vóór de sloop van een gebouw alle materialen zoveel mogelijk systematisch en eenduidig in kaart te brengen.

Meer informatie?

Lees meer over Stichting Circulair bouwen via deze link.

Terug naar overzicht

Gerelateerd project

Ontwerp buitenruimte ’s Heeren Loo Ermelo

Ontwerp buitenruimte ’s Heeren Loo Ermelo

’s Heeren Loo Ermelo bouwt aan een duurzaam en uitnodigend zorgpark met een nieuw centrum. Voor de Oude School is een nieuw centrumplein gerealiseerd. Ter plaatse van het Kindcentrum is een nieuwe toegangsweg gerealiseerd en zijn tuinen ingericht.

Lees verder