Laatste Nieuws

Afkoppelcursussen Limburg Waterklaar van start

maandag 15 mei 2017

In opdracht van Waterschap Limburg hebben Tauw en BOOT een cursusprogramma over afkoppelen op particuliere percelen ontwikkeld. Hans van Oosterwijk (Tauw) en Bertrick van den Dikkenberg (BOOT) hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt in de realisatie van de cursusmodules. Dinsdag 16 mei staat de eerste afkoppelcursus gepland van de serie. Vanwege het grote aantal aanmeldingen zijn reeds meerdere sessies geboekt.

Het cursusprogramma bestaat uit drie op zichzelf staande modules. Dit zijn de ‘Ambassadeur-‘, ‘Adviseur-‘ en ‘Uitvoerderscursus’.
Ambassadeur: hierin wordt toegelicht waarom afkoppelen op particulier terrein van belang is en krijgen cursisten handvatten om in de eigen omgeving afkoppelen te stimuleren.
Adviseur: deze cursus handelt over de techniek, zodat bewoners een betrouwbaar advies krijgen als zij tot afkoppelen overgaan.
Uitvoerder: tijdens deze sessie wordt ingegaan op praktische tips en trucs die bij de uitvoering nodig zijn om te weten om kwaliteit te borgen.

Het cursusprogramma heeft als doel de kwaliteit van afkoppelprojecten in Limburg te waarborgen nu de stimuleringsregeling voor bewoners van Noord-Limburg is ingegaan. Hiermee krijgen bewoners een tegemoetkoming per m² afgekoppelde verharding. Het waterschap en 15 gemeenten trekken hierin samen op om de komende jaren zoveel mogelijk dakvlak af te koppelen voor het beschikbaar budget.