Laatste Nieuws

Uitspraak Raad van State: een gezonde leefomgeving, maar hoe?

Stikstof uitspraak Raad van State
maandag 28 november 2022

Uitspraak stikstof
Afgelopen vrijdag presenteerde het kabinet de nieuwe plannen voor de aanpak van het stikstofprobleem. In het voorjaar van 2023 krijgen de zogenaamde piekbelasters, veelal veehouderijen die veel stikstof uitstoten in de nabijheid van Natura2000-gebieden, van de overheid een eenmalig aanbod om de bedrijfsactiviteiten te stoppen.

Daarnaast wil de overheid ook de regie nemen over de vrijkomende stikstofruimte, die opgenomen wordt in een stikstofregistratiesysteem. De ontstane ruimte zal in eerste instantie worden gebruikt voor het legaliseren van PAS-meldingen en bouwprojecten van nationaal belang. Resterende stikstofruimte kan door middel van depositiebanken beschikbaar worden gesteld voor om kleinschalige ontwikkelingen nabij natuurgebieden mogelijk te maken. Het afroompercentage bij extern salderen gaat van 30% naar 40% en extern salderen met ‘slapende’ vergunningen zal niet meer mogelijk zijn.

Verbetering water- en bodemkwaliteit
Naast de stikstofplannen werden ook watermaatregelen gepresenteerd. Door de drogere zomers en het stijgende zeeniveau vermindert de beschikbare voorraad zoetwater. Er zullen meer zoetwatervoorraden aangelegd worden en er komen beperkingen op bouwen in uiterwaarden, rondom dijken en in diepe polders. In veengebieden en de hogere delen van het land gaat het grondwaterpeil omhoog om verdroging tegen te gaan en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Ook komen er afspraken om verstening in stedelijke gebieden terug te dringen. Het doel is om wateroverlast en hitte te beperken, waardoor een gezonde leefomgeving wordt gecreëerd. Het uitvoeren van een klimaattoets helpt bij het nemen van de juiste maatregelen, zie deklimaattoets.nl.

Wat kan BOOT doen?
Wil je weten wat deze uitspraak betekent voor jouw projecten? Wij helpen je bij jouw vragen rondom stikstof en water & klimaat.

De adviseurs van BOOT staan voor je klaar.