Laatste Nieuws

Twee nieuwe directieleden voor BOOT

woensdag 19 februari 2020

Bij BOOT zijn twee nieuwe directieleden aangesteld!  Vanaf heden bestaat het directieteam van BOOT uit Kees Boot, Wim Franken en Jaco Poppe. Door het directieteam van BOOT uit te breiden is BOOT toekomstbestendig en is er continuïteit van leiding in de organisatie.  Kees Boot: “Dit is een krachtige impuls voor de aansturing van BOOT en een inzet op continuïteit voor de toekomst!”

Groei ambitie
BOOT is een organisatie die groeit en de ambitie heeft om de komende jaren nog verder te ontwikkelen en te groeien. Om goed voorbereid te zijn voor deze uitdagingen, is besloten om het directieteam uit te bereiden. De eigendomsstructuur blijft vooralsnog hetzelfde. Wim Franken en Jaco Poppe zijn beiden medewerkers die ruime werkervaring hebben binnen BOOT en nauw betrokken zijn bij strategische ontwikkelingen en de diensten van BOOT. Door hun jaren lange werkervaring was het een logische stap dat zij het directieteam gaan versterken.

Wim Franken
Wim Franken :“Vanaf januari mag ik lid zijn van het directieteam van BOOT. Een mooie uitdaging in een prachtige organisatie waarin we toekomstbestendig handen en voeten geven. Het woord “Samen” staat centraal in onze missie en visie. Daar wil ik graag voor staan. Samen naar buiten, met onze opdrachtgevers, waarin we meedenken en toegevoegde waarde leveren. Samen met onze omgeving waarin we werkzaam zijn, voor nu en de generaties na ons. En samen naar binnen, waarin we als één team functioneren. Waarbij we oog hebben voor elkaar en kansen geven; ieder vanuit zijn of haar unieke kwaliteiten. En waarin we als team samen werken aan de toekomst van BOOT.”

Jaco Poppe
Jaco Poppe: “Vanuit de rol als commercieel manager en daarvoor een meer leidinggevende rol binnen BOOT, mag ik nu samen met de andere directieleden leiding geven aan het geheel van de organisatie. Een prachtige toekomstgerichte organisatie die middenin de maatschappij staat. Zo is de aanpak van gebiedsontwikkeling volop in ontwikkeling, of je deze nu bekijkt vanuit een gemeentelijk perspectief of als commercieel ontwikkelaar. Thema’s als klimaatadaptatie en circulariteit vragen om een andere insteek en een nieuwe manier van samenwerken. Samen met onze opdrachtgevers geven wij hier invulling aan waarbij wij vanuit BOOT technische kennis veel eerder in het planproces inbrengen. Samen met mijn collega’s, de ingenieurs en adviseurs van BOOT, denk ik graag mee in uw vraagstuk. Hiermee werken we samen aan toekomstbestendige gebiedsontwikkeling, toekomstbestendige relaties met onze opdrachtgevers en een toekomstbestendige werkrelatie. Samen maken we Nederland weer een beetje mooier! ”