Uitvoeringsbegeleiding duurzame projecten

Uitvoeringsbegeleiding duurzame projecten


BOOT biedt begeleiding bij de uitvoering van duurzame projecten. Zo realiseren wij dat het project ook in de praktijk aan de opgestelde wensen en eisen voldoet. Wij brengen structuur in de voorbereiding en realisatie en zorgen voor een optimale sturing van de processen die nodig zijn om tot het einde te komen dat de opdrachtgever voor ogen heeft.

QuickScan duurzaamheid


In de QuickScan duurzaamheid zoeken we naar duurzame mogelijkheden binnen het project. Samen met de opdrachtgever houden we een brainstorm waarmee we de mogelijkheden onderzoeken. We bekijken welke kansen het project biedt om circulair te werken, welke beplanting goed tot zijn recht komt en bijdraagt aan het afvangen van hemelwater en het beperken van hittestress, en wat de mogelijkheden zijn om een project te realiseren met zo min mogelijk impact. Kortom, met de QuickScan duurzaamheid kijken we met een open blik naar de mogelijkheden die een bijdrage leveren voor de toekomst.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Bel met Tycho Derks via 06-82057392 of stuur een mailtje.

Circulair advies


BOOT geeft advies over toekomstbestendige mogelijkheden. Zo maken wij duurzame mogelijkheden concreet. Zo adviseren wij bijvoorbeeld over Klimaatbestendig groen, over mogelijkheden voor hergebruik van groen en vrijkomende materialen en over maatregelen om de openbare buitenruimte klimaatadaptief in te richten.

Met maatwerk komen wij steeds tot een passende oplossing.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Bel met Kees Boot via 06-12553981 of stuur een mailtje.

Circulair bestek


Aan de hand van de vraag van de opdrachtgever, stelt BOOT een bestek op. Bij het opstellen hiervan helpen wij de opdrachtgever ook graag met zijn circulaire en duurzame wensen en eisen. Het circulaire bestek helpt bij de selectie van de circulaire aanbesteding.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Bel met Bernard Mol via 06-52470063 of stuur een mailtje.

Circulaire aanbesteding


De opdrachtgever wil uiteraard de juiste partij selecteren voor het uitvoeren van de het circulaire en/ of duurzame project. BOOT adviseert en ontzorgt de opdrachtgever hierbij door het opstellen van een specifieke aanbesteding- en selectiestrategie. Aanbesteden is een proces waarbij meerdere disciplines samenkomen. BOOT helpt bij het opstellen van een visie, planning en de keuze van de aanbestedingsvorm. Mét oog voor de wensen van de opdrachtgever en de specifieke kenmerken van een project. Met circulair aanbesteden richt BOOT zich op het selecteren van de partij die het beste in staat is om de circulaire ambitie te realiseren. Denk hierbij aan circulair hergebruik, CO2-reductie en duurzaamheid.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Bel met Ralph van Rees via 06-53351275 of stuur een mailtje.

Inventarisatie duurzame mogelijkheden


Bij een inventarisatie kijkt BOOT wat de huidige locatie of het huidige gebouw aan duurzame mogelijkheden voor de toekomst biedt. Een straat die gerenoveerd moet worden, beschikt eigenlijk altijd nog wel over herbruikbare klinkers of lantaarnpalen. Bij een gebouw dat gesloopt zal worden, zien wij vrijwel altijd mogelijkheden tot circulair gebruik van materialen of grondstoffen.

De bouwkundige inspecteurs van BOOT doen deze inventarisatie aan de hand van tekeningen en visuele inspecties. Met deze inventarisaties krijgen we een compleet beeld van de circulaire waarde.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Bel met Bert Hol via 06-30279860 of stuur een mailtje.

Gebruik van DuboCalc


BOOT gebruikt DuboCalc om duurzaamheid en milieukosten van ontwerpvarianten te berekenen. Met dit softwarepakket brengen wij de kosten en effecten van verschillende duurzame mogelijkheden in beeld. Het laat zien wat de effecten zijn van materiaal- en energieverbruik. DuboCalc maakt het mogelijk om deze effecten te kwantificeren, uitgedrukt in euro’s. Door op deze manier de kosten tegen de effecten af te wegen, kan een gewogen keuze worden gemaakt voor de variant met de meeste milieuwinst.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Bel met Ralph van Rees via 06-53351275 of stuur een mailtje.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

Bel met Ralph van Rees via 06-53351275 of stuur een mailtje.

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Directeur HR