Laatste Nieuws

Seminar Asbest en Vastgoed (asbestwetgeving)

dinsdag 21 februari 2017

De ontwikkelingen in de sloop- en asbestwereld staan verre van stil. Wetgeving, innovatie en samenwerkingsverbanden zijn allemaal elementen die in de gaten gehouden moeten worden om effectief en volgens de regels te kunnen handelen. BOOT heeft ook veel met deze bewegingen in de markt te maken. Omdat we niet alleen willen horen wat er speelt, maar hier een actieve bijdrage aan willen leveren, hebben we 26 januari het seminar Asbest en Vastgoed georganiseerd. Herman Meijer en Ralph van Rees hebben in dit seminar hun kennis en expertise gedeeld met ketenpartners en andere betrokkenen.

Asbestonderzoek is simpel, maar het is moeilijk het simpel te houden
Johan Cruijff zei het al over zijn geliefde sport: Voetballen is heel simpel, maar niets is zo moeilijk als simpel voetballen. Deze analyse is heel goed toe te passen op het de wetgeving rondom asbest. Het is de kunst om de grote lijn vast te houden in een woud van veranderende regels en richtlijnen. Herman Meijer is expert op het gebied van asbestinventarisatie en –sanering. Namens BOOT heeft hij tijdens het seminar meer verteld over de vele wetswijzigingen van 2017 en de consequenties die deze voor de asbestmarkt hebben.

Wijzigingen per 1 januari 2017
Bij besluit van 19 september 2016 is het Arbobesluit voor de grenswaarde van Amfibole asbestvezels gewijzigd. Het besluit is op 1 januari 2017 in werking getreden. Met deze wijziging is de grenswaarde voor Amfibool asbest verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels/ m3.
Daarnaast is de aanduiding van de risicoklasse-indeling aangepast. Risicoklasse 1, 2 en 3 wordt vervangen door risicoklasse 1, 2 en 2A. Een aantal saneringshandelingen wijzigen hiermee van risicoklasse.

Wijzigingen per 1 maart 2017
De wijzigingen van de Arboregeling die per 1 maart in zullen gaan hebben als doel om het certificatieschema te vereenvoudigen.

LAVS
Het Landelijk Asbestvolgsysteem is een webportaal waarmee opdrachtgevers regie kunnen voeren op het volledige proces van asbestverwijdering. Van inventarisatie tot en met de stort van het asbest. Vanaf 1 maart moeten alle werkzaamheden gemeld, ingevoerd en opgeleverd worden via het LAVS.

Asbestonderzoek
Voor het asbestonderzoek zijn de volgende wijzigingen die extra aandacht vragen:

 • Vooronderzoek asbestinventarisatie > meer gericht vooronderzoek
 • Voorbereiding en melding > melding van inventarisatie twee werkdagen vooraf onderzoek via LAVS
 • Uitvoering asbestinventarisatie > duidelijke scope van het onderzoek aangeven
 • Beschadigd materiaal > omvang en verspreiding goed in beeld brengen
 • Asbestinventarisatierapport > helder doel en reikwijdte aangegeven
 • Niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal > oorzaakanalyse

Verwijderen asbest
Voor asbestverwijdering zijn de volgende wijzigingen die extra aandacht vragen:

 • Melding > melding via LAVS
 • Niet gerapporteerd asbest > Melding aan verschillende instanties
 • Asbestverwijdering > verwijdering spuitasbest en impregneren materiaal
 • Verzwaarde vrijgave bij risicoklasse 2A saneringen > langere meetduur en andere analysemethode

Simpel voetballen, simpel saneren
Hoewel de wetgeving aangepast en gedeeltelijk vereenvoudigd is, blijft de opmerking van Johan Cruijff overeind staan: Hoe houd je het simpel? Herman gaf aan het einde van zijn presentatie een aantal tips:

 • Zorg dat het doel van het asbestonderzoek duidelijk is;
 • Voer volledig historisch onderzoek uit;
 • Maak de projecten standaard aan in het LAVS;
 • Stel voorafgaand aan het (destructief) onderzoek een duidelijk onderzoeksplan op;
 • Zorg voor een duidelijke rapportage.

Hebt u het seminar gemist of wilt u meer inhoudelijk informatie over de wetswijzigingen? Herman Meijer of een van de andere asbestexperts van BOOT kunnen u er alles over vertellen. Ook kunt u een afspraak maken voor een presentatie bij u op locatie.

Terug naar overzicht

Herman Meijer

Stuur een mailtje

Bel 06-27836199