Vergunningen voor Tergooi MC

Vergunningen voor Tergooi MC

Wat was het doel van het project?
Onderdeel van de grootschalige nieuwbouw én renovatie van de campus van Tergooi MC, was het verkrijgen van de juiste vergunningen, met hierbij de milieuvergunning in het bijzonder. Vanwege enkele wijzigingen was het nodig om een nieuwe aanvraag te doen waarin alle activiteiten van het ziekenhuis waren samengevoegd. Dat is een ingewikkeld proces. Daarom hebben wij samengewerkt met Tergooi MC en Ingenieursbureau ABT. Een ziekenhuis moet natuurlijk aan veel voorwaarden voldoen op het gebied van milieu en veiligheid om veilig te kunnen werken met bepaalde stoffen en apparatuur.

Wat was de oplossing?
Wij hebben onze expertise ingezet op het gebied van vergunningen en de bijbehorende wet- en regelgeving. We hebben alle activiteiten in kaart gebracht en op tekeningen aangegeven om de vergunningen voor de bouw- en milieuactiviteiten aan te kunnen vragen. Daarbij moet je denken aan alles wat impact kan hebben op de leefomgeving. Wij hebben alle risico’s toegelicht en daarna voor de totale inrichting vergunningen aangevraagd, oftewel een toekomstbestendig pakket. Het is belangrijk om in zo’n proces goed te communiceren met de opdrachtgever, de gemeente en betrokken omgevingsdienst over alle activiteiten en processen. Door deze vergunningen kan het ziekenhuis met een gerust hart te werk gaan in een veilige omgeving voor iedereen die daar komt.

Geert van der Pas (ABT): “BOOT heeft ons geholpen om het bestaande grote en complexe dossier te doorgronden. Zij hebben de lead genomen in de dialoog met gemeente en milieudienst en dit traject tot een goed einde gebracht. Hiermee is Tergooi MC voor de komende jaren verzekerd van een goede en verantwoorde bedrijfsvoering.  Een mooie samenwerking dus!”

Uitgevoerde werkzaamheden:

  • Begeleiding en advisering vergunningsaanvragen
  • Risicoanalyse
  • Civiel technisch ontwerp
Dit project in het kort

Opdrachtgever Tergooi MC Hilversum
Uitvoering 2023-2024
strategisch adviseur

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Hans Gockel

06-20077561
h.gockel@buroboot.nl

strategisch adviseur

Kunnen wij je helpen met een vergunningsaanvraag?

Neem contact op met Hans Gockel via 06-20077561 of h.gockel@buroboot.nl