Laatste Nieuws

Ondertekening Convenant Duurzame/Toekomstbestendige Woningbouw

maandag 17 oktober 2022

Provincie Utrecht en Metropoolregio Amsterdam maken afspraken voor duurzame woningbouw
Oproep aan Rijk: “Maak van dit convenant de landelijke norm.”

Bussum, 29 september 2022 Om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen, hebben de provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een convenant voor duurzame woningbouw opgesteld. Hierin staan ambitieuze afspraken, strenger dan de huidige wettelijke normen, zodat er sneller, goedkoper en duurzame woningen gebouwd kunnen worden. De ondertekenaars komen vooral uit de provincies Utrecht en Flevoland en de regio Amsterdam: het deel van Nederland waar 30% van de woningbouwopgave gerealiseerd moet worden.

Vanuit gemeenten en marktpartijen kwam het signaal dat er grote behoefte was aan afspraken op het gebied van duurzame woningbouw. Bijvoorbeeld over circulariteit, natuurinclusiefbouwen, klimaatadaptatie en energiegebruik. Provincie Utrecht en MRA hebben gehoor gegeven aan deze oproep en het convenant vormgegeven. Uiteraard in samenspraak met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstellingen. Het convenant is inmiddels ondertekend door meer dan 75 organisaties, waaronder 30 gemeenten, 3 provincies en meer dan 30 ontwikkelaars en bouwbedrijven.

Sneller, duurzamer én betaalbaarder
Kees Boot, directeur van ingenieursbureau BOOT uit Veenendaal, is blij met de ondertekening van het contract: “Mooi om te zien dat er in de markt een soort drive is, een overtuiging dat we hier met elkaar achter moeten staan om gezamenlijk de noodzakelijke duurzame stappen te nemen. Vanuit dat gevoel van urgentie heeft de Provincie Utrecht, samen met de MRA, het initiatief genomen voor dit convenant duurzame woningbouw. En ik ben blij om vandaag te zien dat dit convenant door alle geledingen in de bouwsector met enthousiasme wordt ondertekend. We hebben de goede richting en gaan aan de gang!”

Convenant als landelijke norm
De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder valt) heeft al interesse getoond en volgt de uitvoering van het convenant nauwgezet.

Het convenant dient ook als platform waarin organisaties elkaar vinden om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk. Het platform, dat Toekomstbestendig Bouwen heet, wordt ook gebruikt om kennis te delen, zodat er geleerd en onderzocht kan worden op welke manier er nog duurzamer kan worden gebouwd.

Een overzicht van wie tekenden vindt u op een speciale overzichtspagina.