Laatste Nieuws

Nieuwe stikstofwet per 1 juli 2021

donderdag 8 juli 2021

Wat houdt de wet in?
Op 1 juli 2021 trad de nieuwe wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking. Voorheen was het noodzakelijk om bij ruimtelijke ontwikkelingen aan te tonen dat deze geen negatieve effecten hadden op bepaalde natuurgebieden in Nederland. Niet tijdens de bouw en niet tijdens het gebruik. Nieuw van deze wet en relevant voor ons werk is de vrijstelling voor bouw-, sloop- en eenmalige aanlegactiviteiten, in het kort de bouwvrijstelling. Dit betekent in het vergunningstraject dat de overheid heeft besloten dat voor het aspect stikstof alleen nog de neerslag (depositie) in de gebruiksfase een rol speelt. En dus niet meer in de aanlegfase.

Het is daarom formeel niet langer nodig een activiteit met tijdelijke emissies op de lokale effecten te toetsen. Op tijdstip X is het bouwwerk immers gereed, gesloopt of aangelegd. De milieubelasting tijdens de bouw is altijd tijdelijk terwijl het gebruik een permanent karakter heeft. De gebruiksfase zal daarom nog steeds doorgerekend moeten worden. Daaruit kan blijken dat een ontheffing Wet natuurbeheer noodzakelijk is, wat een grote impact kan hebben op (de planning en haalbaarheid van) jouw ontwikkeling.

Wat betekent dit voor jouw projecten?
Formeel is het vooraf doorrekenen van de impact op stikstofgevoelige Natura2000-gebieden vanaf 1 juli 2021 niet meer nodig. BOOT adviseert wel daar voorzichtig mee te zijn: de wet is nog zo nieuw, dat het maar zo kan zijn dat de rechter het standpunt van het Rijk terugfluit. Het is in een aantal gevallen slimmer om vooraf op de hoogte te zijn van de risico’s voor jouw plannen als die situatie zich voordoet.

Wat kan BOOT voor jou betekenen?
Met alle plezier adviseren we wat voor jouw plannen de slimste route is: alleen de gebruiksfase in beeld brengen of toch ook wat verder kijken en misschien de aanlegfase alsnog doorrekenen? De strategisch adviseurs van BOOT gaan praktisch en oplossingsgericht voor jou aan het werk. Hoe klein of groot jouw project ook is, wij kijken graag met je mee om deze (stikstof)hobbel te nemen, wanneer die zich in jouw project voordoet.

 

strategisch adviseur

Hans Gockel

Advies nodig?

Stuur een mailtje

Bel 06-20077561