Laatste Nieuws

Lancering Nationale Hittestresskaart een feit

dinsdag 19 juni 2018

Ingenieursbureau BOOT uit Veenendaal heeft de Nationale Hittestresskaart gelanceerd. Doel van deze kaart is bewustwording creëren en inzicht bieden voor de steeds groter wordende problematiek van hitte in de stad. De kaart biedt direct handelingsperspectief voor planning en programmering van maatregelen zodat geen tijd meer verloren gaat met in beeld brengen van ‘hotspots’. De kaart is voor iedereen beschikbaar en zal ook op het Congres Hittestress op 25 juni a.s. in ’s Hertogenbosch worden gepresenteerd.

Veranderd klimaat
Ons klimaat verandert. Hierdoor vindt opwarming van de aarde plaats. Steeds vaker lezen we in het nieuws over hittegolven en alle gevolgen van dien. Netwerken falen, gezondheidsproblemen nemen hand over hand toe, ons watersysteem leidt eronder, de druk op buitenruimte neemt toe, kans op brandgevaar, schade aan flora en fauna en de leefbaarheid in onze steden en dorpen staat onder druk.

Om te voorkomen dat (semi-)overheden en bewoners in planvorming en kwetsbaarheidsanalyses blijven steken, is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepresenteerd. BOOT doet met de nationale hittestresskaart een investering in de versnelling van het klimaatadaptatieprogramma. Samen komen we in actie!

Hittestresskaart online
BOOT heeft een nationale hittestresskaart gemaakt waarmee kwetsbare plekken in de openbare ruimte in beeld worden gebracht. Dit inzicht geeft urgentie weer op planlocaties en dwingt tot het opstellen van maatregelplannen. Op deze wijze rekent BOOT erop dat de bewustwording van de problematiek versnelt zodat we geen tijd verliezen met het plannen en bedenken van maatregelen op de juiste plaats.

De Nationale Hittestresskaart is te raadplegen op: www.nationalehittestresskaart.nl

Terug naar overzicht