Laatste Nieuws

Feestelijke opening Koenestraat te Amerongen

vrijdag 11 oktober 2019

Vandaag, vrijdag 11 oktober, opende wethouder Gerrit Boonzaaijer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug samen met de kinderen van twee basisscholen de heringerichte Koenestraat. Van 11 maart 2019 tot en met 11 oktober 2019 vond de uitvoering plaats van het herinrichten van de Koenestraat. Het doel van de werkzaamheden was om een veiliger verkeerssituatie te creëren en de wateroverlast bij de bewoners te beperken.

Vooraf aan de uitvoering zijn er verschillende inspraakrondes geweest waarbij de gemeente in gesprek is geweest met omwonenden, winkeliers en andere belanghebbenden. Door deze participatie is er een breed gedragen plan gemaakt.

Verkeersmaatregelen & wateroverlast beperken

Om te zorgen voor een veilige verkeerssituatie zijn er in de Koenestraat een aantal plateaus aangelegd om de snelheid terug te brengen naar maximaal 30 km/uur. Daarnaast worden de wielrenners gedwongen om de rijbaan te volgen en niet meer op de stoep te fietsen. Niet alleen is er gedacht aan de verkeersveiligheid, ook zijn er maatregelen getroffen om de wateroverlast op de Koenestraat te beperken. Op iedere kruising op de Koenestraat zijn infiltratievoorzieningen aangelegd. Met deze voorzieningen wordt het regenwater afkomstig van o.a. de ‘Amerongse berg’ opgevangen en in de bodem geïnfiltreerd. Door deze maatregelen wordt het vuilwater riool niet meer overbelast en wordt de overstort van vuil rioolwater in de uiterwaarden voorkomen.

BOOT & Koenestraat

Bij dit project zijn diverse diensten van BOOT actief betrokken geweest. Van voorbereiding tot uitvoering. Door deze integrale aanpak hebben wij onze opdrachtgever op verschillende vlakken kunnen adviseren en ondersteunen. Overzicht werkzaamheden BOOT: