Laatste Nieuws

Klimaatadaptatie maatregelen zijn noodzakelijk

donderdag 21 mei 2020

Klimaatverandering, klimaatramp en klimaatadaptatie zijn woorden die steeds vaker voorkomen. En hoewel de woorden allemaal met elkaar te maken hebben, verschillen ze van betekenis. Veruit de meest interessante is klimaatadaptatie, maar wat is het? En hoe ziet het eruit? Welke voorbeelden zijn er? In dit artikel gaan we dieper in op de noodzaak van klimaatadaptatie.

Wat betekent klimaatadaptatie?

Klimaatverandering brengt een aantal symptomen met zich mee die de mens benadelen. Denk bijvoorbeeld aan een stijgende zeespiegel waardoor veel land straks onder water zal komen te staan. Veel mensen zijn daarom bezig om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Zij dragen hun steentje bij door bijvoorbeeld:

  • Minder lang te douchen
  • Afval te recyclen 
  • Minder vlees te eten
  • Zuinige auto rijden

Het is echter nog maar de vraag of dat allemaal op tijd effectief gaat zijn. Er zijn daarom nu al mensen bezig om zichzelf en onze omgeving aan te passen zodat we straks goed voorbereid zijn op de komende klimaatverandering. Dit voorbereiden of aanpassen noemen we adaptatie. Het betekent zo goed mogelijk omgaan met de veranderende omstandigheden. 

Wat gebeurt er als we ons niet aanpassen aan het klimaat?

Het is belangrijk om ons goed voor te bereiden op de komende veranderingen. Dit voorkomt grote schade in de toekomst. Een goed voorbeeld is Venetië. Venetië kampt natuurlijk al haar hele bestaan met overstromingen. Het aantal overstromingen en de intensiteit daarvan stijgt echter al jaren. In 2019 had Venetië te maken met de heftigste overstroming sinds 1966. Deze overstroming had prima voorkomen kunnen worden als zij eerder waren begonnen met het bouwen van de grote dam die Venetië in de toekomst moet beschermen tegen het water. 

Voorbeelden van klimaatadaptatie maatregelen

BOOT houdt zich met soortgelijke vraagstukken bezig. Wij hebben projecten voltooid die precies in het straatje van klimaatadaptatie passen. Wij noemen hier enkele voorbeelden.

Amerongen waterproof

Het rioolstelsel in Amerongen kan de grote hoeveelheid water tijdens hevige regenbuien niet altijd aan. Door een te beperkte afvoercapaciteit kon het voorkomen dat straten, tuinen en kelders blank kwamen te staan. Omdat we dankzij klimaatverandering vaker harde regenbuien kunnen verwachten, zouden overstromen in de toekomst vaker voorkomen. BOOT is door gemeente Utrechtse Heuvelrug gevraagd welke aanpassingen nodig zijn om dat te voorkomen. We hebben toen op verschillende plekken wadi’s en infiltratiebuizen aangelegd, zodat regenwater vertraagd in de grond kan worden opgenomen in plaats van direct via het riool weg te stromen. Het riool wordt op die manier minder belast en het geïnfiltreerde regenwater is een natuurlijke aanvulling van het grondwater. Meer weten over dit project? Bekijk de projectreferentie over Amerongen.

Klimaatstresstesten gemeente Neder-Betuwe

Gemeente Neder-Betuwe heeft BOOT gevraagd om stresstesten op het gebied van hittestress en wateroverlast uit te voeren. Wij hebben daarom kwetsbare gebieden tijdens extreme weersituaties in beeld gebracht. Door het verzamelen van allerlei data konden deze gebieden snel geïdentificeerd worden. Vervolgens is er een maatregelenplan opgesteld dat na implementatie zorgt voor een openbare ruimte die meer robuust is tegen de gevolgen van klimaatverandering. 

Dit zijn voorbeelden van klimaatadaptatie die nu al worden/zijn geïmplementeerd. In de toekomst zullen de maatregelen waarschijnlijk ingrijpender zijn!

Neem contact met ons op

Klimaatadaptatie zal dus in de toekomst nog veel belangrijker worden. Neem daarom vandaag nog contact met ons op. Indien je nog vragen hebt staan we je graag te woord hierover.