Laatste Nieuws

Japanse Duizendknoop: wat nu?

Japanse duizendknoop bestrijden
woensdag 29 maart 2023

Aziatische duizendknopen zijn steeds meer in het nieuws. Het is een groep planten waarbij de Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en de Boheemse duizendknoop de bekendste zijn. Het is een invasieve woekerplant, die zich makkelijk verspreidt. Daardoor veroorzaakt de plant schade aan natuur, ondergrondse infrastructuur, openbaar groen en bouwwerken. Verspreiding gaat erg makkelijk via afgevallen plantendelen en het wortelstelsel. Zo lift de plant mee met groenonderhoud, groenafval, compost en bij het verplaatsen van grond.

Sinds januari 2022 is de handel van Aziatische duizendenknopen verboden, ook als deze in grond aanwezig is. Dit is een eerste stap om verspreiding in te dammen, maar gezien het gemak waarmee de Aziatische duizendknoop zich verspreid is het probleem nog lang niet opgelost, integendeel.

Waarom vormt dit een knelpunt?
Voorkomen is altijd beter dan genezen. Maar als de Aziatische duizendknoop al aanwezig is, is verwijdering ervan een kostbare aangelegenheid. Zeker als de planten al langer aanwezig zijn en zij zich hebben verspreid. Daardoor is vrijkomende grond niet zomaar herbruikbaar. Ook kan het gevolgen hebben als er Duizendknopen aanwezig zijn bij een oplevering of grondoverdracht. Er zijn inmiddels al succesvolle methoden om de planten te verwijderen, maar die zijn niet in elke situatie geschikt.

De Aziatische duizendknopen vormen een risico bij:

  • Ontwikkeling van planlocaties
  • Grondtransacties
  • Beheer en onderhoud van gronden
  • Inname en afvoer van grond
  • Gebruik door de bewoners

Naast deze risico’s heeft elke gemeente zijn eigen beleid over de Duizendknopen. Daardoor leidt de aanwezigheid van de Duizendknopen tot risico’s voor planning en kosten.

Japanse duizendknoop bestrijden

De eerste stap
Als eerste is het belangrijk om een inventarisatie uit te voeren voorafgaand aan ontwikkelingen of bouw, bij voorkeur in het groeiseizoen. Dit kan gecombineerd worden met andere noodzakelijke onderzoeken. Bijvoorbeeld met DNA-analyses, eventueel aangevuld met een kiemtest. Denk daarbij aan bodemonderzoek op locatie of in geval van grondstromen bij gronddepots. Hiervoor is een VVMA/VKB-protocol opgesteld dat als handvat dient.

Wat kan BOOT voor jou betekenen?
Is de Aziatische duizendknoop aangetroffen bij jouw project? Dan is het tijd om dat op te lossen. Dit begint met het in kaart brengen van de risico’s voor jouw project. Dit doen wij vanuit onze kennis op het gebied van duizendknopen, bodem(verontreiniging) en civiele techniek.

Wellicht kan dat heel eenvoudig binnen het werk zelf. Dat is soms maatwerk indien de tijd of inrichting daarbij een belangrijke voorwaarde is. De verantwoordelijkheid neerleggen bij een aannemer heeft niet altijd het gewenste effect, samenwerken werkt daarin beter. Voor een goede oplossing is het van belang om een afweging te maken van de beschikbare tijd, huidige terreinrichting en gewenste planvorming en daarmee voorwaarden te scheppen die een verwijdering effectief maakt. Om er zo voor te zorgen dat een locatie Duizendknoop vrij is. 

Chris Prudon

Kunnen wij jou helpen?

Stuur een mailtje

Bel 06-52862889