Laatste Nieuws

Het verhaal van Tjeerd

dinsdag 3 augustus 2021

‘Mijn werk is echt nodig voor onze maatschappij’

Tjeerd van Spronsen is zoals hij zelf zegt ‘vergroeid’ met BOOT. Het begon met een stage, waarna hij niet meer is weggegaan. Sinds eind vorig jaar is hij adviseur Water & Klimaat. Wat hem aanspreekt zijn de maatschappelijk relevante thema’s. ‘Het werk dat ik doe is echt nodig.’

Van Spronsen zocht voor zijn opleiding Land- en watermanagement een waterstage. Het liefst in de buurt van zijn woonplaats Ede. Al snel stuitte hij op het Veenendaalse ingenieursbureau BOOT. ‘De stage beviel zo goed dat ik er vakantiewerk ging doen. Zo paste ik in de praktijk de dingen toe die ik op school leerde. Mijn afstudeeropdracht deed ik ook bij BOOT en na het afstuderen werd ik werkvoorbereider bij het team
Water & Klimaatadaptatie, onderdeel Geohydrologie.’

Inmiddels is Van Spronsen adviseur Water & Klimaat. ‘Ik loop al best een tijdje mee en kreeg geleidelijk meer verantwoordelijkheden. De functie adviseur past nu beter. Ik pak projecten op vanaf de offertefase en zoek een goede aanpak om een onderzoek uit te voeren.’ Hij doet uiteenlopende projecten, maar hebben allemaal met grondwater te maken. Zo krijgt hij steeds vaker de vraag om voor nieuwbouwplannen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor waterberging in de ondergrond. Dan is er gelijk ook een natuurlijke buffer bij droge periodes. ‘Wanneer zo’n vraag binnenkomt, inventariseer ik hoe de bodem eruitziet, wat de grondwaterstand en de doorlatendheid is. Ofwel: hoe snel zou het water kunnen infiltreren? Vaak komt er ook veldonderzoek door ons team Bodem bij kijken. Op basis van alle bevindingen maak ik een infiltratieadvies. Vaak wordt dat ook weer gebruikt als input voor de collega die waterhuishoudkundige plannen maakt.’

Bemalingsadviezen ziet hij ook veel voorbijkomen. Bij werkzaamheden onder het grondwaterniveau, bijvoorbeeld voor de aanleg van riolering of een parkeerkelder, kijkt hij hoeveel grondwater er onttrokken gaat worden, wat het invloedgebied is; dat soort dingen. ‘Met een grondwatermodel breng ik de gevolgen van de bemaling in kaart, wat uiteindelijk leidt tot een bemalingsadvies.’

Een heel andere tak van sport is advisering voor stikstofarm bouwen. ‘Ruim een jaar geleden ben ik gaan bijspringen. Ik voer met name stikstofberekeningen uit. Bij een nieuwbouw- of verbouwingsproject kijk ik wat de gevolgen zijn voor de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Maken tien woningen plaats voor een flatgebouw met vijftig appartementen, dan ontstaan er meer verkeersbewegingen, wat schadelijke gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Als uit de stikstofberekening een te hoog getal rolt of een randgeval is, gaan we kijken hoe de stikstofuitstoot terug is te brengen. Wellicht is de uitvoering aan te passen of kan er intern gesaldeerd worden, zodat het project alsnog doorgang kan vinden.’

Wat Van Spronsen zo aantrekkelijk vindt aan BOOT is dat het een integraal ingenieursbureau is. ‘We hebben een scala aan afdelingen: civiel, bodem, water & klimaatadaptatie, geo-informatie, circulaire sloop enzovoort. Bij projecten ben ik soms op verschillende manieren betrokken: voor infiltratie-, stikstof- en soms bemalingsadvies. Projecten zijn vaak integraal, waardoor je samenwerkt met diverse collega’s. Iedereen heeft zijn eigen discipline en doet zijn eigen ding, maar samen werken we aan mooie projecten. Vaak is er vanuit BOOT een projectleider of -manager bij een project betrokken die ervoor zorgt dat alles in goede banen wordt geleid en alle werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd.’