Laatste Nieuws

Het verhaal van Chiara van Egmond

donderdag 1 oktober 2020

Chiara van Egmond  (22)

Stagiair bodem, milieukunde aan de HAS in Den Bosch | Hobby’s: Portugees leren, reizen.

Deze week is Chiara van Egmond, ex-stagiair bij bodem, aan het woord. Vanaf 1 juli 2021 hoopt Chiara na het afronden van haar studie in de BOOT te stappen. Tijdens haar stage schreef zij een adviesrapport over bodemstudie naar PFAS. Lees haar verhaal hier:

In 2019 stapte ik in de BOOT als stagiair bodem. Bij team bodem houden wij ons onder andere bezig met bodemonderzoek, saneringen, grondstromen, geohydrologisch onderzoek en PFAS. Binnen team bodem deed ik onderzoek naar de risico’s van contaminatie bij onderzoek naar PFAS. Dit is verontreiniging tijdens het bemonsteringsproces. Hierbij is het van belang om uit te sluiten en te beoordelen wat de juiste manier is van monstername van PFAS tijdens veldwerk. En om inzicht te krijgen in de ruimtelijke aanwezigheid van PFAS in de bodem.

PFAS: Wat is dat?
PFAS is een verzameling van een groot aantal fluorhoudende stoffen en komt verspreid voor in Nederland, ook in brongebieden. PFAS komt voor in emissies, lozingen en afvalstromen, die vrijkomen bij het productieproces van PFAS-houdende artikelen. Bij verdachte locaties, bouwprojecten en bij grondverzet is het gewenst om inzicht te krijgen in de concentraties PFAS in de bodem. Hier dient een verkennend bodemonderzoek naar PFAS uitgevoerd te worden. BOOT heeft de kennis en expertise in huis om een verkennend bodemonderzoek naar PFAS uit te voeren en met praktische oplossingen te komen.

Onderzoek
PFAS is gebruikt in verschillende producten, bijvoorbeeld kleding, schoonmaakmiddelen, brandblusschuim en pannen. Dit wordt in het milieu nauwelijks afgebroken. Dit kan dus ook in de kleding van collega’s zitten die de grond bemonsteren. Dit verhoogt de kans op PFAS in de te bemonsteren grond. Hierdoor kan er een hogere concentratie verontreiniging gemeten worden in de bodem. De risico’s die optreden bij het bemonsteren van PFAS zijn inzichtelijk gemaakt om zodoende contaminatie te voorkomen. Na het uitvoeren van het onderzoek was mijn conclusie positief: het materiaal dat BOOT gebruikt, veroorzaakt geen verhoogde kans op contaminatie. De BOOT collega’s kunnen de huidige procedure voor de bemonstering van grond(water) blijven hanteren.

Werkwijze
De analyses die gedurende het onderzoek zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de huidige methode binnen BOOT een minimale kans op contaminatie met zich meebrengt. In de praktijk is het belangrijk om het bemonsteren van grond en grondwater van PFAS volgens de huidige werkwijze te blijven doen. Omdat PFAS onderzoek steeds vaker wordt uitgevoerd is het van belang om dit op te nemen in de veldwerkformulieren die voorafgaand veldwerk wordt opgesteld door een milieukundige.