Laatste Nieuws

Educatie én/of subsidie? Succesvol afkoppelen in Limburg

dinsdag 20 juni 2017

Wat is er mooier dan belangrijke kennis te delen met professionals en particulieren zodat we samen kunnen werken aan een duurzame leefomgeving? Bertrick van den Dikkenberg (27), sr. Adviseur Stedelijk Water en Riolering bij BOOT doet het graag. In opdracht van Waterschap Limburg ontwikkelde BOOT samen met Tauw een cursusprogramma over afkoppelen op particuliere percelen. Dit in het kader van de regeling Limburg Waterklaar waarmee vijftien gemeenten particulier afkoppelen stimuleren.

Bertrick: ‘Water is kostbaar en maatregelen om hier op een goede mee om te gaan zijn soms heel eenvoudig. Dat willen we tijdens onze cursussen meegeven. We stimuleren mensen af te koppelen, zodat regenwater niet in het riool terechtkomt, maar juist wordt gebruikt voor toilet, tuin of bodem. Het verduurzamen van particuliere percelen bestrijdt hittestress, wateroverlast en watertekorten, en zo werken we met elkaar aan een klimaatbestendige leefomgeving. Met de campagne slaan we de brug naar particulier terrein. We merken dat mensen echt geïnteresseerd zijn en het fijn vinden hele praktische handvatten te krijgen. Gemeenten spreken in de campagne al over honderden subsidieverzoeken! Inmiddels hebben ook andere partijen gevraagd of we onze kennis willen delen. Een betere stimulans om hiermee door te gaan is er niet!’


Wilt u ook burgers stimuleren of zelf meer te weten komen over afkoppelen? Bel Arjan Averink

Terug naar overzicht