Laatste Nieuws

De geactualiseerde versie van AERIUS is live, wat nu?

Stikstof uitspraak Raad van State
vrijdag 27 januari 2023

Wat is er veranderd?
Per 26 januari 2023 zijn de AERIUS Calculator en AERIUS Monitor geactualiseerd naar versie 2022. Dit betekent dat beoogde ontwikkelingen zonder onherroepelijke vergunning (kort gezegd: Wnb en/of Omgevingsvergunning) een nieuwe, actuele berekening nodig hebben in de versie die op 26 januari is vrijgegeven. In het formele proces voor bestemmingsplanwijzigingen, Omgevingsvergunningen of toestemming Wet natuurbescherming kan AERIUS 2021 niet meer gebruikt worden.

Wat betekent dit voor jouw project?
Heb jij een project zonder onherroepelijke vergunning (Wnb en/of Omgevingsvergunning)? Dan moet je een nieuwe berekening (laten) doen. De uitkomst van deze berekening bepaald of er een vergunning van de Wet natuurbescherming nodig is.

Wat kan BOOT doen?

Het RIVM verwerkt elk jaar deze nieuwste gegevens en inzichten in AERIUS. De effecten van deze wijzigingen kan BOOT voor u doorrekenen en analyseren. Wil je advies of heb je nieuwe berekeningen nodig? Wij maken voor jouw projecten deze berekeningen en adviseren je hoe om te gaan met eventuele knelpunten. De adviseurs van BOOT staan voor je klaar. Mail naar stikstof@buroboot.nl