Laatste Nieuws

Cursus ambassadeur Leefbare Stad

vrijdag 20 april 2018

Op 19 april jl. heeft Bertrick van den Dikkenberg een gastcollege gegeven op Van Hall Larenstein voor de cursus ‘Ambassadeur Leefbare Stad’. Een aansprekende HBO cursus die in samenwerking met NL Greenlabel en Van Hall Larenstein is opgezet.

Hierin staat de kracht van verbinden van idealen en het creëren van de leefbare stad centraal. Bertrick heeft hierin de waarde van klimaatadaptatie als verbinder, versneller en oplosser weergegeven. Om initiatieven succesvol te maken worden actoren bij elkaar gebracht. Hiermee ontstaan energie en co creatiekracht.

Alle cursisten hadden een eigen casus. Bertrick reikte handvatten aan om klimaatadaptatie vorm te geven binnen de eigen casus. Op de middag ontstonden al snel aansprekende kruisbestuivingen!

Terug naar overzicht