Laatste Nieuws

BOOT ondertekent petitie Natuurinclusief Bouwen

donderdag 3 februari 2022

De nieuwe regering heeft plannen om de woningnood te bestrijden. Tot 2030 worden er in Nederland een miljoen huizen gebouwd. Een uitgelezen kans om te werken aan onze toekomstige leefomgeving, de natuur en het klimaat door de inzet van natuurinclusief bouwen.

Dit jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Een mooie stap voor bijvoorbeeld de burgerparticipatie. Maar ondanks meerdere oproepen uit de brede sector bevat deze wet geen concrete maatregelen voor Natuurinclusief bouwen. Om te realiseren dat Natuurinclusief bouwen wel de norm wordt is een petitie gestart door NL Greenlabel en Ballast Nedam Development. BOOT werkt dagelijks aan een toekomstigbestendige leefomgeving. Natuurinclusief bouwen is een belangrijk factor daarin. Daarom onderschrijven we deze petitie van harte!

Waarom Natuurinclusief bouwen
Een toekomstbestendige leefomgeving. Dat is waar we bij BOOT aan werken. Dit realiseren we alleen als we ook aandacht hebben voor de natuur. We doen dit zelf door onze klanten gericht te adviseren over natuurinclusieve steden door ‘Natuurinclusief bouwen’.

Door natuurinclusief bouwen zijn we beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering én dragen we direct bij aan de biodiversiteit. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor onze eigen gezondheid en welzijn. De natuurinclusieve gebouwde en ontworpen leefomgeving zal dienst doen als (stads-)ecoduct waardoor natuurgebieden op duurzame wijze met elkaar verbonden worden.

Petitie
Met deze petitie roepen we de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op tot actie. “Maak ‘Natuurinclusief Bouwen’ verplicht binnen de omgevingswet voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur”. Op de website van de petitie vind je de concrete maatregelen die hiervoor genomen moeten worden.

Kom jij ook in actie? Onderteken hier de petitie.

Deze petitie is een initiatief van NL Greenlabel en Ballast Nedam Development.