Laatste Nieuws

BOOT & BK ingenieurs gaan co-makership aan met de Alliantie

donderdag 15 juni 2017

Tijdens PROVADA 2017, de grootste vastgoedbeurs van Nederland, heeft de Alliantie Ontwikkeling B.V. een raamovereenkomst getekend met BOOT en BK Ingenieurs voor diensten op het gebied van ontwikkel- en projectmanagement.

Bij gebiedsontwikkelingsprojecten is het voor de Alliantie van groot belang om grip te hebben op de diverse locatie- en omgevingsrisico’s. De corporatie wil bij ieder project in een vroeg stadium beschikken over betrouwbare risico-inventarisaties, kostenramingen en adviezen.
BOOT gaat als co-maker de Alliantie in de aankoop- en ontwikkelingsfase helpen deze risico’s en kosten in kaart te brengen. Daarnaast zullen we aanvullende projectovereenkomsten sluiten in de voorbereidings- en uitvoeringsfasen van projecten.

Wij bedanken de Alliantie wederom voor het vertrouwen en de voortzetting van de samenwerking! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fabian Schielein.

Terug naar overzicht

Fabian Schielein

Stuur een mailtje

Bel 06-54201284