Laatste Nieuws

Aanbestedingen gewonnen!

vrijdag 27 november 2020

De afgelopen maanden deed BOOT mee aan een aantal aanbestedingen. We mogen voor Waterschap Rivierenland en voor de gemeente Berg en Dal aan de slag!

De komende periode verzorgt BOOT de deformatiemetingen voor Waterschap Rivierenland! De afgelopen jaren leverden we deze diensten ook aan het waterschap en de komende vier jaren gaan we hier mee door. Door onze dienstverlening zorgen we voor een veilige woonomgeving van burgers bij dijkversterkingsprojecten.

Voor de gemeente Berg en Dal gaat BOOT advies- en ingenieursdiensten leveren. Hierbij zetten we de breedte van onze organisatie in en leveren integrale adviezen en ingenieursdiensten.

Hiermee werken we aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige leefomgeving!