Zakbaakmonitoring Gouda ontwikkelingslocatie Westergouwe

Westergouwe is een ontwikkelingslocatie ten zuiden van Gouda. Deze locatie wordt in de toekomst een woonwijk met circa 4000 woningen. In de periode 2012-2015 is de grondverbetering van fase 1 uitgevoerd door Van Oord Nederland B.V.

Fase 1  is circa 37 hectare groot en ligt in de polder. BOOT heeft de nulmeting voor Van Oord verzorgd. Dit betreft vooropname van gebouwen, infrastructuur en kunstwerken. Binnen de scope van de nulmeting zijn deformatiemetingen aan woningen, infra en de Berg-Ambacht-Leiding uitgevoerd. Daarnaast heeft BOOT wellen (water) ingemeten, hoogtemerken aangebracht en DTM-metingen uitgevoerd.

Vanwege de slechte grondslag van het gebied is door BOOT tevens geohydrologisch onderzoek uitgevoerd.

Gedurende het project heeft BOOT de totale landmeetkundige begeleiding verzorgd. Dit betreft het monitoren van zakbaken, uitzet- en revisiewerk en deformatiemetingen van woningen, infra, bruggen en de BAL (Berg-Ambacht-Leiding – ondergronds).

De uitdaging betrof voornamelijk het behalen van continue nauwkeurigheid in de monitoring van de zakbaken. Vanwege de slechte grondslag van het gebied lagen referentiepunten ver buiten de invloedsfeer. Door het inzetten van de juiste apparatuur in combinatie met een beproefde werkwijze heeft de landmeter metingen van hoog niveau opgeleverd.

Een project van formaat!

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Van Oord Nederland B.V.

Uitvoering: oktober 2012 - december 2015

Vakgebied: Geo-informatie Risicomanagement

Neem contact op met Johan Hannewijk