Situatie- hoogtemeting Koningsdaal-noord, Nijmegen

Voor het project in Brugkwartier-Noord heeft team Geo-informatie een situatie- hoogtemeting uitgevoerd. Deze meting vormt de basis voor de verdere uitwerking van het civieltechnische ontwerp.

In het plangebied is een diepriool aanwezig die in verbinding staat met een pompgemaal. Bij veel regen wordt het water via het diepriool afgevoerd. Voor de ontwikkeling in het plan is het nodig om de strengen in kaart te brengen.

Het inmeten van het diepriool in Nijmegen kan een complexe operatie zijn, zeker met een diepte van 9 meter. Het treffen van diverse maatregelen is dan ook noodzakelijk. Denk aan afzuiging en veiligheidsmaatregelen. Daarbij zijn de gevolgen niet te overzien als het diepriool zomaar gebruikt wordt.

De inzet van de 3D Laserscanner biedt flexibiliteit zonder risico's. Vanaf de bovenkant van het diepriool hebben we de laserscanner 9 meter laten zakken. Hierdoor is het mogelijk geweest om de ligging, diameter en hoogteligging te bepalen van het bijna onmeetbare diepriool.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Waalfront C.V.

Uitvoering: april 2015 - april 2015

Vakgebied: Geo-informatie Bodemonderzoek & sanering

Neem contact op met Johan Hannewijk