Risicobeheersing en onderzoek Engelenburg Veenendaal

Risicovolle situatie

Voor de riool- en waterleidingvervanging in en de herinrichting van Engelenburg-Zuid is het nodig grondwaterbemaling toe te passen. Daarnaast zijn er tijdens de uitvoering veel transportbewegingen en trillingen. Deze activiteiten vormen een groot probleem in deze wijk. De woningen zijn matig gefundeerd en de bodem is niet draagkrachtig.

Bouwkundige vooropname

BOOT heeft bij ruim 280 adressen de bouwkundige vooropname uitgevoerd. Bij ruim 100 adressen zijn gedurende verschillende projectfasen deformatiemetingen uitgevoerd. Ook zijn diverse scheurmeters geplaatst en gemonitord. Omdat de werkzaamheden direct grenzen aan de terreinen en tuinen van de bewoners zijn alle tuinmuren en –hekken en aansluitingen van tuinen op openbaar terrein vastgelegd.

Overleg om betrokken te blijven

Om tijdens de uitvoering betrokken te blijven hebben we tijdens de gehele uitvoeringsperiode deelgenomen aan het coördinatieoverleg met aannemer en opdrachtgever. Op deze manier is snel geanticipeerd op risico’s. De gehele uitvoeringsperiode loopt van 2015 t/m eind 2017.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Gemeente Veenendaal

Uitvoering: april 2016 - december 2017

Vakgebied: Geo-informatie Risicomanagement

Contactpersoon

Hendrik Beihuisen
Projectleider Geo-informatie

Tel: 0318-527600
Mob. tel.: 06-53351417

Hendrik  Beihuisen

Neem contact op met Hendrik Beihuisen