Revitalisering Landgoed Waardenburg en Neerijnen

Het Landgoed ligt in een bebost gebied tussen de kernen Waardenburg en Neerijnen. Bestaande karakteristieke cultuurhistorische elementen zijn hersteld. In sommige gevallen zijn verdwenen elementen teruggebracht. De revitalisering van het Landgoed draagt bij aan het vergroten en verbeteren van de recreatieve fiets- en wandelverbindingen en aan de verhoging van de natuurwaarden.

BOOT heeft advies gegeven bij de inrichtingsvraagstukken van de buitenruimte en het ontwerp technisch uitgewerkt. Zo zijn bijvoorbeeld de baggerwerkzaamheden, duikers, stuwen, parkeerplaatsen en rozentuin door BOOT uitgewerkt. Tevens hebben wij het werk aanbestedingsgereed gemaakt en de aanbestedingsfase verzorgd.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen

Uitvoering: juli 2012 - mei 2013

Vakgebied:

Contactpersoon

Fabian Schielein
Projectmanager

Tel: 0318-247277
Mob. tel.: 06-54201284

Fabian Schielein

Neem contact op met Fabian Schielein