Landschapspark en Fietsverbinding te Vijfhuizen

Het plangebied vormt een onderdeel van de Groene Carré en fungeert als uitloopgebied voor Vijfhuizen en voorziet tevens in een verbinding voor langzaam-verkeer.

BOOT heeft de technische uitwerking en voorbereiding van dit plan verzorgd. Het project omvat de ontwikkeling van een landschapspark. Dit park is ontsloten door een nieuwe fietsverbinding, beschikt onder andere over wandelpaden, een groot waterlabyrint, een pluk- en snoeptuin en een natuurspeelplek.

Het tweede onderdeel bestaat uit de realisatie van een nieuw fietspad, inclusief fietsbrug. 

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied / Mainport en Groen

Uitvoering: januari 2013 - januari 2014

Vakgebied: Landschapsinrichting & advies groene buitenruimte Bodemonderzoek & sanering