Infiltratieonderzoek en advies duurzame woningen Almansweide te Hilversum

Het plan betreft de bouw van circa 20 duurzame woningen. In het plan wordt aandacht besteed aan de duurzame omgang met hemelwater. BOOT is gevraagd onderzoek te doen naar de infiltratiemogelijkheden in de bodem en te adviseren over de wijze van infiltratie.

Het onderzoek naar infiltratie hebben wij uitgevoerd met behulp van onze 'constant-head permeameter', ook wel de 'Aardvark' genoemd. Het onderzoek betreft:

  • toepassing van de omgekeerde boorgat methode voor het bepalen van de doorlatendheid (k-waarde) in de onverzadigde zone;
  • de metingen in het veld afstemmen op de geconstateerde bodemlagen;
  • een nauwkeuring beeld verkrijgen van de bodemopbouw en doorlatendheid.

De bijzonderheid voor dit project zit hem in het feit dat er een aanvullaag aanwezig is, maar met name de bodem eronder relevant was.

Met het onderzoek wordt een juiste dimensionering van de iniltratievoorzieningen berekend (overdimensionering wordt tegengegaan). De opdrachtgever kan er vanuit gaan dat duurzame omgang met het hemelwater op goede wijze kan worden gerealiseerd.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: CPO-vereniging Almansweide

Uitvoering: april 2016 - juni 2016

Vakgebied: Bodemonderzoek & sanering Stedelijk water en Riolering

Contactpersoon

Harry Vlastuin
Teammanager Civiel

Tel: 0318-247287
Mob. tel.: 06-51559135

Harry  Vlastuin

Neem contact op met Harry Vlastuin