Grondbalans terrein Grutte Potten, Sneek

In opdracht van Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening heeft BOOT een grondbalans gemaakt. Op het terrein van Grutte Potten hebben grond- en baggerwerkzaamheden plaatsgevonden. Hierin zijn de nulmeting en het ontwerp met elkaar vergeleken. Op de locatie van circa 10 hectare zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd, waarbij een nieuwe kade is aangelegd, watergangen zijn gegraven, de aanleg van het vogeleiland is gerealiseerd en de toplaag is verwijderd.

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd omvatten het vervaardigen van de grondbalans en het opstellen van de tekeningen conform de NLCS standaard. Het ontwerp is in een 3D model aangeleverd. Diverse databronnen zijn samengevoegd om te komen tot het juiste 3D model. Tevens is er revisietekening vervaardigd voor het opleveren van het complete project.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening

Uitvoering: april 2015 - mei 2015

Vakgebied: Geo-informatie

Neem contact op met Johan Hannewijk