Fort Vechten te Bunnik

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Fort bij Vechten is een van de grootste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort is gebouwd tussen 1867 en 1870 en ligt op het snijpunt van de Romeinse Limes. Het fort is meerdere keren gebruikt tijdens mobilisaties bij oorlogshandelingen maar er is nooit echt gevochten. Onlangs is het fort uitgebreid met het Waterliniemuseum en is er een brede strook dwars over het fort gereconstrueerd zoals het fort er uit zag rond 1880.

Reconstructie

Om tot dit doel te komen, is als eerste de beplanting verwijderd. Dit is in nauwe samenwerking gegaan met de zoogdierenvereniging i.v.m. vleermuizen. Er is nieuwe beplanting teruggebracht conform de beplanting rond 1880. De grondwallen zijn opnieuw geprofileerd en weer op hoogte gebracht en ingezaaid. Grachten zijn binnen de strook opgeschoond en voorzien van traditionele oeverbescherming. Daarnaast is de verharding en riolering vernieuwd. Het geheel is begrensd door een betonnen rand (bermcreate) die het verschil opvangt tussen het huidige hoogteverschil en de nieuwe gereconstrueerde hoogtes tijdperk 1880.

Werkzaamheden:

  • directievoering en toezicht op de werkzaamheden
  • ontwerp en advies tijdens uitvoering
  • geotechnisch- en cultuurtechnisch advies
  • kostenramingen
  • aansturing archeologische onderzoeken
  • aansturing OCE (explosieven)
  • coördinatie tussen de diverse partijen (bouwkundige aannemers, exploitant en civiele aannemer)

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Uitvoering: augustus 2014 - juli 2016

Vakgebied: Landschapsinrichting & advies groene buitenruimte