Buitenruimte Kasteel Cannenburgh Vaassen

Het project Kasteel Cannenburch betreft het in beeld brengen van het beheer van de buitenruimte.
De afgelopen drie jaar is er hard gewerkt aan de restauratie en herinrichting van de Cannenburch. De formele tuin en park rondom het kasteel zijn hersteld. 

Om het terreinonderhoud structureel, gefaseerd en gebudgetteerd uit te kunnen voeren, is een integraal beheerplan van deze buitenruimte opgesteld. Voor de verschillende terreinonderdelen is in één oogopslag te zien welk beheer in het desbetreffende jaar is gepland en welke kosten zijn gemoeid met de uitvoering van daarvan.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen Projectbureau

Uitvoering: januari 2009 - december 2009

Vakgebied: Landschapsinrichting & advies groene buitenruimte

Contactpersoon

Fabian Schielein
Projectmanager

Tel: 0318-247277
Mob. tel.: 06-54201284

Fabian Schielein

Neem contact op met Fabian Schielein