Bouw- en woonrijp maken 'Het Leeuwse Veld', Beneden Leeuwen

Het project het Leeuwse Veld betreft Bouw- en woonrijp maken van een woonwijk van ca. 400 woningen.

Het project is opgebouwd in verschillende fases. Voor het Leeuwse Veld is eerst een integraal ontwerp opgesteld waarbij BOOT heeft deelgenomen in de projectgroep voor de civieltechnische voorbereiding. In vervolg op de planontwikkeling is BOOT betrokken geweest bij de bestekvoorbereiding voor het bouwrijp maken van fase 1. Voor de realisatie van het bouwrijp maken van fase 1 is door BOOT een RAW-bestek opgesteld.
Tijdens de het bouwrrijp maken van fase 1 is BOOT betrokken geweest op het gebied van directievoering en toezicht.

BOOT is naast de civieltechnische voorbereiding tevens betrokken geweest bij het opstellen van het waterhuishoudingsplan voor het gebied, de coördinatie van de kabels en leidingen en het opstellen van het matenplan voor de verkaveling.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Van Wanrooij Projectontwikkeling

Uitvoering: december 2013 - april 2014

Vakgebied: Infrastructuur Stedelijk water en Riolering

Contactpersoon

Maarten Boot
Projectleider Civiel

Tel: 0481-247212
Mob. tel.: 06-12516573

Maarten Boot

Neem contact op met Maarten Boot