Bodemonderzoek asbest in kruipruimte

Op de locatie bevindt zich een pand waarvan wij de asbestinventarisatie SC-540 hebben uitgevoerd. Uit de resultaten bleek dat in de kruipruimte onder het pand asbesthoudend isolatiemateriaal van de leidingen was losgeraakt en mogelijk de bodem eronder had verontreinigd.

Wij hebben vervolgens de bodem in de kruipruimte onderzocht op de aanwezigheid van asbest om na te gaan of er sprake was van bodemverontreiniging. Vanwege de beperkte ruimte en de aanwezige obstakels (en uitstekende onderdelen) vraagt dergelijk onderzoek een goede voorbereiding en extra aandacht door onze mensen.

Met name was er extra zorg om de juiste onderzoeksgegevens te krijgen en om de veiligheid tijdens uitvoering te borgen (onder 3T-condities). Hiervoor hebben wij een praktische onderzoeksaanpak op maat opgesteld en vervolgens kortgesloten met een HVK-er.

Met de uitgevoerde asbestonderzoeken hebben wij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze huisvestinglocatie.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Van Mensvoort Veghel

Uitvoering: oktober 2013 - november 2013

Vakgebied: Asbestonderzoek & advies

Contactpersoon

Chris Prudon
Projectleider Bodem

Tel: 0318-247268
Mob. tel.: 06-52862889

Chris Prudon

Neem contact op met Chris Prudon