Bemalingsadvies en appartementensplitsing Residentie 'De Meeris' te Waalre

Voor de nieuwbouw van een appartementencomplex 'De Meeris' in Waalre is door BOOT een advies opgesteld over een uit te voeren bemaling en de gevolgen daarvan. Aandachtspunt was de aanleg van een parkeerkelder en de aanwezigheid van een voormalige stortplaats waardoor de bodemopbouw vrij heterogeen is.

Wij hebben een uitgebreid geohydrologisch onderzoek uitgevoerd en de doorlatendheid van de bodem bepaald. Dit hebben wij gedaan door infiltratieproeven uit te voeren met onze Contant Head Permeameter (ook wel 'Aardvark'). Vervolgens is de bemaling doorgerekend met Modflow en hebben we gekeken naar de volgende belangrijke aspecten:

  • waterbezwaar;
  • verdroging;
  • invloedscontouren;
  • kwaliteit;
  • procedures.

Specifiek zijn de mogelijkheden beoordeeld voor infiltratie in het aanwezige stortpakket.
Op grond hiervan hebben wij onze opdrachtgever kunnen adviseren over hoe om te gaan met de bemaling van het grondwater en de lozing ervan.

Basis voor het opstellen van akten bij de appartementen is een splitsingstekening. Wij hebben op basis van de tekening van de architect deze tekeningen conform de eisen van het Kadaster opgesteld.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Bouwmij Janssen Ontwikkeling

Uitvoering: oktober 2015 - april 2016

Vakgebied: Geo-informatie Bodemonderzoek & sanering Grondwateronderzoek

Contactpersoon

Chris Prudon
Projectleider Bodem

Tel: 0318-247268
Mob. tel.: 06-52862889

Chris Prudon

Neem contact op met Chris Prudon