Beleefbaar maken voormalig Romeins Castellum Fectio te Bunnik

Het Castellum Fectio is een voormalig Romeins fort, waarvan de resten zich nog in de ondergrond bevinden. Deze locatie heeft hierdoor een hoge archeologische waarde. Verreweg het meeste materiaal is nog aanwezig in het terrein. 

Het Castellum Fectio ligt pal naast het 19e eeuwse Fort Vechten, deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze Waterlinie is noord-zuid georiënteerd terwijl de Romeinse limes oost-west georiënteerd is. Precies ter hoogte van beide verdedigingswerken kruisen deze linies elkaar.

Het project betreft het beleefbaar maken van het voormalig Romeins castellum welke 2000 jaar geleden op het terrein aanwezig was. Het castellum is gevisualiseerd door het aanleggen van wandelpaden en het plaatsen van betonnen kunstelementen over een lengte van ca. 600 meter. Werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd voor dit bijzondere project:

 • projectcoördinatie;
 • onderzoek;
 • voorbereiding;
 • aansturing kunstenaar;
 • ontwerp;
 • bestek;
 • programma van eisen;
 • aanbesteding (niet openbare procedure waarbij de kunstenaar een grote stem in de gunning van het werk);
 • geotechnisch- en cultuurtechnisch advies;
 • kostenramingen;
 • grondbalans;
 • aansturing archeologische onderzoeken;
 • directievoering & toezicht.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Uitvoering: april 2013 - oktober 2016

Vakgebied: Infrastructuur Directievoering & toezicht Project- en contractmanagement