Asbestinventarisaties zorginstelling

Voor een grote zorginstelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg in het midden van het land voert BOOT asbestinventarisaties uit. De organisatie heeft 90 gebouwen in eigendom. In deze gebouwen worden dagelijks onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Ook worden diverse gebouwen in de komende jaren vervangen of vernieuwd. Tot 1993 werden vaak asbesthoudende materialen gebruikt bij de bouw van allerlei objecten. 35 van de 90 gebouwen van de zorginstelling zijn voor 1993 gebouwd en daarom wil de directie de eventuele aanwezigheid van asbest preventief in beeld krijgen om zo gezondheidsrisico’s voor cliënten, medewerkers en leveranciers te voorkomen.

Kwaliteit voor een goede prijs

De aanwezigheid van asbest is nooit leuk voor bedrijven, organisaties en particulieren. Inventarisatie en sanering kost geld en je krijgt van de werkzaamheden op zichzelf geen mooier gebouw. Toch is het in verband met de gezondheid en het milieu belangrijk dat sanering plaatsvindt. BOOT denkt daarin graag mee met de opdrachtgever. Kwaliteit voor een goede prijs staat voorop. Daarom is bij dit project besloten de 35 panden per 3 tegelijk te inventariseren. Zo spreid je de kosten, maar kun je ook zorgvuldiger te werk gaan. De opdrachtgever houdt overzicht over de werkzaamheden en kan weloverwogen beslissingen nemen op basis van de resultaten van het onderzoek. Handelen uit paniek kost namelijk altijd meer geld.

Werkzaamheden

In de eerste instantie voeren de asbestinspecteurs van BOOT inventarisatie type A uit: direct waarneembaar asbest. Wanneer uit dit onderzoek een ‘redelijk vermoeden’ op de aanwezigheid van niet-direct waarneembaar asbest ontstaat, voeren we in overleg met de opdrachtgever ook type-B onderzoek uit.

Bij type A-onderzoek horen de volgende werkzaamheden:

  • Historisch onderzoek
  • Systematische inspectie op locatie
  • Bemonsteren van asbestverdachte materialen
  • Analyse materiaalmonsters
  • Risicoclassificatie op basis van SMA-rt
  • Bepaling van ‘een redelijk vermoeden’ van asbesthoudende materialen
  • Opstellen rapportage met uitkomsten en advies

We hebben bij dit project ook de offertes voor sanering uitgezet en beoordeeld. Deze offertes en het advies zetten we door naar de opdrachtgever, die vervolgens zelf de keuze voor een saneerder maakte. BOOT functioneerde daarin enkel als tussenpersoon en nam het papierwerk voor zijn rekening.

Plezierige samenwerking

Nog 8 van de 35 panden moeten geïnventariseerd worden, maar we zien met vertrouwen een goede afronding van dit project tegemoet. De samenwerking met de opdrachtgever verliep erg prettig. Ervaren inspecteurs zorgden voor een soepel onderzoek. De gemaakte afspraken met de zorginstelling waren vooraf duidelijk en de communicatie hierover constructief. Aan de hand van de rapporten van BOOT kan de zorginstelling verdere stappen nemen in het asbestvrij maken van haar panden.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Zorginstelling

Uitvoering: december 2015 - mei 2017

Vakgebied: Asbestonderzoek & advies

Contactpersoon

Bob Mourik
Teammanager Asbest & Bodem

Tel: 0318-247254
Mob. tel.: 06-31574946

Bob Mourik

Neem contact op met Bob Mourik