Natuurontwikkelingsproject Turfweide

Meewerken en -denken aan de totstandkoming van de Turfweide in Veenendaal. Dat was de vraag van stichting Turfweide aan BOOT. Turfweide is een natuurontwikkelingsproject met als doel het versterken en herstellen van cultuurhistorische waarden. De kernwaarden van de stichting zijn: terugbrengen van het historisch besef, het DNA van Veenendaal en het vergroten van de biodiversiteit. Precies een klus voor BOOT!

De turfweide
Van oorsprong is Veenendaal een turfwinningsgebied. In het natuurgebied dat we nu realiseren, wil stichting Turfweide deze historie laten terugkomen. Hiervoor vormen we aan de westkant van Veenendaal een stuk maïsland om naar een gebied dat lijkt op het vroegere turfwinningslandschap. Tegelijk biedt het gebied veel kansen voor de natuur en de biodiversiteit.

Het doel is het vergroten van de natuurwaarde van het gebied en daarbij ook de cultuurhistorische waarden van Veenendaal zichtbaar maken. Het vormt een mooie natuurlijke overgang tussen het bebouwde gebied en het omliggende bos.

Visualisatie door OMGEVING

Uitdagingen
Bij dit project was het van groot belang dat er rekening wordt gehouden met een aantal omgevingsfactoren en bevoegd gezag, zoals de buurtbewoners en het Waterschap. Het project ligt namelijk naast de Slaperdijk. Dit is zowel een waterkering als een historisch object. Hier willen we zeker geen afbreuk aan doen, dus houden we rekening met de Slaperdijk en de buurtbewoners in onze plannen!

Er is bij dit project groot grondverzet nodig. Hierbij werken we met een gesloten grondbalans. We streven naar zo min mogelijk grond afvoeren. Hier houden we rekening mee tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfases, zodat de ecologische voetafdruk zo laag mogelijk is. Een goede planning en inzicht in de grondstoffen is hiervoor noodzakelijk.

Werkzaamheden
Stichting Turfweide vroeg ons te participeren in het projectteam voor de engineering en technische uitwerking. Hierbij werken we in een bouwteammodel waarin de opdrachtgever, de aannemer en BOOT vanaf het begin met elkaar om tafel zitten. Zo komen we samen tot het beste resultaat.

De opdracht werd breder dan puur de engineering en technische uitwerking. We begonnen met een inventarisatie en het in kaart brengen van het hele terrein. Ook werkten we mee aan de totstandkoming van de kostenraming en voerden we een risicoanalyse en risicoscan uit. Het definitieve ontwerp voor de Turfweide is vastgesteld en begin 2022 starten we met de uitvoering.

Zo is de Turfweide een symbool voor cultuurhistorische waarden en voor een toekomstbestendige leefomgeving!

Visualisatie door OMGEVING

Dit project in het kort

Opdrachtgever Koninklijke Ginkel Groep B.V.
Uitvoering mei 2021 t/m heden
Vakgebied Grondstoffen- en materialeninventarisatie, Risicomanagement, Engineering, Project­management,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Fabian Schielein

06-54201284
fd.schielein@buroboot.nl

Advies nodig of meer weten?

Bel Fabian Schielein via 06-54201284 of stuur een mailtje.

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur, BOOT

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider, Circulaire Sloop

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Officemanager