Stikstofadvies bij BOOT

Ingenieurs met een verhaal

BOOT adviseert om projecten en initiatieven opnieuw te beoordelen op effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofemissies en –deposities.


Teveel stikstof is slecht voor de natuur, daarom is toestemming vanuit de overheid nodig voor activiteiten die stikstof uitstoten. Tot begin dit jaar was dit geregeld via het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Maar, het PAS mag niet als kader voor toestemmingsbesluiten gebruikt worden, besloot de Raad van State op woensdag 29 mei 2019.

De uitspraak van de Raad van State heeft directe gevolgen voor lopende vergunningaanvragen en projecten welke zich in de initiatieffase bevinden. Het risico bestaat dat projecten op dit moment vertraging oplopen of stil komen te liggen nu in de procedure geen gebruik meer kan worden gemaakt van het PAS.

BOOT adviseert om projecten en initiatieven opnieuw te beoordelen op effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofemissies en –deposities. Indien nodig adviseren wij vervolgens over mogelijke maatregelen. Het begint ermee dat van projecten waar de spreekwoordelijke schop nog niet in de grond is gezet, de uitgangspunten van projecten opnieuw tegen het licht worden gehouden om te controleren of deze qua emissieprofiel op de bedoelde locatie op een aanvaardbaar niveau liggen. Is dit niet het geval, helpen wij door te kijken naar oplossingen (maatwerk!) om deze wel op aanvaardbaar niveau te krijgen.

BOOT heeft reeds op verschillende momenten en manieren een bijdrage aan de problematiek rondom stikstofuitstoot geleverd, nu het PAS niet houdbaar is beoordeeld en ontzorgde initiatiefnemers hierin. Als eerste stap dus door projectspecifiek de AERIUS-berekeningen te doen teneinde het effect van deze wijzigingen op een project te toetsen. Indien nodig stellen wij als vervolgstap maatregelen en onderbouwingen waardoor de vergunningaanvraag weer in beweging kan komen.

Wij adviseren daarbij in mogelijke oplossingsrichtingen zowel in ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud als sloop- en aanlegproces.

Voor meer informatie of vragen neem contact op met Maria van Driel.

Bel Maria van Driel via 06 577 225 13 of stuur een mailtje

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.