Over BOOT

Missie & Visie

Ingenieurs met een verhaal

De missie van BOOT


In 2030 is BOOT een zelfstandig middelgroot ingenieurs- en adviescoöperatie, waar gedreven medewerkers samen met onze opdrachtgevers, de ontwikkeling en realisatie van onze toekomstbestendige leefomgeving regisseren en vormgeven.
Als betrouwbare en inspirerende partners creëren wij financiële én maatschappelijke waarde. Ons ondernemerschap, onze samenwerking en onze innovaties dragen bij aan een betere wereld.

“Een toekomstbestendige leefomgeving, daar staan wij voor
en daar gaan wij voor.”

Ingenieurs met een verhaal

De visie van BOOT


Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Denk aan het veranderend klimaat, de bevolkingsgroei, uitputting van grondstoffen en aandacht voor veiligheid en gezondheid.

Als organiserend ingenieursbureau vormen wij een belangrijke schakel in het bedenken, adviseren, uitwerken en realiseren van oplossingen in stedelijk en landelijk gebied. Dit gaat samen met het creëren van draagkracht en communicatie naar opdrachtgever en stakeholders. Wij voegen hiermee financiële en maatschappelijke waarde toe.

Deze uitdagingen pakken wij aan met onze breed georiënteerde en intrinsiek gemotiveerde ingenieurs en adviseurs. Wij werken veilig en gezond, risicogericht en gebruiken slim en effectief data. Wij zijn koplopers op het gebied van circulariteit en klimaat-adaptieve diensten.

Wij werken samen en zijn partner en regisseur. Onze medewerkers zijn het hart, het kapitaal en het brein van ons bedrijf. Als mede-ondernemers participeren zij in onze organisatie.

Wij zijn rentmeesters! Wij gaan voor een gezonde groei en een prettige werkomgeving. Wij hechten belang aan diversiteit en duurzame arbeidsrelaties en bieden ruimte om ambities waar te maken.

Waar kunnen wij jou mee helpen?


Vragen of opmerkingen?

Bel Kees Boot via 0318-527600 of stuur een mailtje