Laatste Nieuws

Mini-symposium Ecologie bij herontwikkeling

donderdag 20 april 2017

Op 11 mei organiseren we samen met Regelink en RANOX Natuuraannemer een mini-symposium ‘Ecologie bij herontwikkeling’. U bent daarvoor van harte uitgenodigd!

Vanuit verschillende invalshoeken zullen vier sprekers een korte presentatie geven over ‘Ecologie bij herontwikkeling’ gevolgd door een discussie en aansluitend een borrel. Een interessante middag voor iedereen die zich bezighoudt met ecologie, ecologisch onderzoek of herontwikkelingsprojecten. Er is ruimte voor maximaal 50 deelnemers dus wees er snel bij!

Programma en onderwerpen

Van Flora- en faunawet naar Wet natuurbescherming

Saskia Guldemond, RUD Utrecht
Sinds 1 januari dit jaar is de Wet Natuurbescherming van kracht. Maar wat zijn de gevolgen hiervan voor herontwikkelingsprojecten?

Implementatie van een gemeentebrede inventarisatie in Weesp

Cindy Kruidenberg, Gemeente Weesp
Uit ervaring van de gemeente Weesp, vertelt Cindy Kruidenberg hoe een gemeente-brede inventarisatie kan helpen met de handhaving op de flora-en faunawet door RVO binnen de gemeente.

Proces bij herontwikkelingen: ecologie, zowel kans als risico.

Harry Vlastuin, ingenieursbureau BOOT
De aanwezigheid van flora en fauna is invloed op de planning en de kosten van het ontwikkelingstraject. Hoe kan hier het beste mee omgegaan worden?

Herontwikkeling Woonwijk Patrimonium Wageningen

Matthijs Bogers, De Woningstichting Wageningen
Tijdens de herontwikkeling van de woonwijk Patrimonium in Wageningen is er met aandacht voor ecologie gebouwd. Matthijs Bogers zal vertellen hoe deze herontwikkeling tot stand is gekomen.

Ik wil mij aanmelden voor het mini-symposium

Algemene informatie
Datum: 11-05-2017
Tijdstip: Inloop: 15:00 uur, start symposium: 15:30 uur
Locatie: Wellant College te Houten, Randhoeve 2, 3992 XH te Houten
Kosten: Deelname is kosteloos

Rinie van den Top

Stuur een mailtje

Bel 06-10335987