Laatste Nieuws

BOOT koppelt STABU²-systematiek en NL/SfB coderingen aan elkaar.

donderdag 24 januari 2019

BOOT is er als eerste in geslaagd om een koppeling te maken tussen de STABU² besteksystematiek en de NL/SfB elementencoderingen.

Door de toenemende digitalisering van verschillende platformen in de bouw, neemt ook het aantal bestandsformaten toe. BOOT ziet dit als een belemmering voor de versnelling van circulair bouwen en helpt de markt met het koppelen van deze unieke tool, die daarmee de uitwisseling verder professionaliseert.

Vanaf nu is het mogelijk om op basis van de koppeling met STABU bestekteksten, die door o.a. aannemers en architecten gebruikt worden om de kwaliteitseisen voor projecten vast te leggen, een koppeling te maken tussen het bestek en driedimensionale BIM model. Dit past helemaal in de huidige tijd en de toekomst van ontwerpen en bestekken schrijven, waar ontwerp en bestek steeds meer worden geïntegreerd.

BIM (3 D Bouw Informatie Model)
Veel architectenbureaus ontwerpen op dit moment in BIM en maken daarbij gebruik van de 4 cijferige elementen-coderingen van NL/SfB. Omdat STABU² en NL/SfB anders zijn opgebouwd was het tot nu toe niet mogelijk deze met elkaar te kunnen laten communiceren.

De achtergrond, om de mogelijkheden van deze koppeling te onderzoeken en analyseren binnen BOOT, komt voort uit het feit dat BOOT op dit moment veel gevraagd wordt om materialen- en stoffeninventarisaties uit te voeren voor bestaande gebouwen, waar tussen nu en de komende 15 jaar veel herbruikbare materialen vrijkomen. Hierbij wordt nu als standaard de STABU² nummering toegepast. Vanuit o.a. architecten, maar ook vanuit Madaster, kreeg BOOT de vraag waarom dit niet mogelijk was met de NL/SfB coderingen om materialen en stoffen op deze manier te registreren.

Oplossing voor de toekomst
Nu BOOT de koppeling heeft gemaakt, kunnen architecten, andere ingenieursbureaus, aannemers, ontwerpers e.a. met deze koppeling nu eenvoudig BIM modellen ontwerpen en de koppeling met STABU² maken om de vertaalslag naar de standaard bestekteksten te maken. Dit levert meer efficiency en minder faalkosten op en leidt direct tot lagere kosten. Deze koppeling gaat de bouwwereld echt verder helpen om versneld bestaande materialen in BIM ontwerpen in te passen en deze een eigen identiteit te geven. Daarnaast hoeven bestekschrijvers geen onnodige aanpassingen te doen in de bestaande systematiek, maar slechts simpelweg de koppeling te maken.

Naast de koppeling STABU² en NL/SfB zal ook de koppeling met de 6 layers of brand gelegd worden, de schillen van een gebouw. Daarmee ontstaat een transparant systeem die de verschillende “talen” met elkaar laat communiceren.

Materialenpaspoort
Als Kennedy heeft BOOT een nauwe samenwerking met Madaster en wordt op vele vlakken samengewerkt om gebouwen met materialen en stoffen een eigen identiteit te geven in een materialenpaspoort. Vanuit de samenwerking en de behoefte om ook bestaande gebouwen met de materialen- en stoffen in en materialenpaspoort te kunnen registreren, is de koppeling gemaakt. Hiermee brengen we de gemeenschappelijke doelstelling, door materialen een eigen identiteit te geven, weer een stap dichterbij. Het zoeken naar oplossingen zoals deze koppeling en systemen met elkaar te laten communiceren, is daar een mooi voorbeeld van.

Koppeling met Insert Marktplaats
Madaster is met deze tool nu ook in staat om de koppeling te maken met het door BOOT gelanceerde initiatief Insert, het platform voor hergebruik van bouw-, civiele en groene materialen, via de Insert marktplaats. Zo is er dus nu niet alleen een oplossing voor de lange termijn, maar ook voor gebouwen en materialen en stoffen voor gebouwen die op korte termijn voor sloop, transitie of renovatie op de markt komen.

Terug naar overzicht