Van analyse tot advies bij asbest in de voegenkit van riolering

Ingenieurs met een verhaal

Wat zijn de te nemen stappen bij vermoedens van asbest in de voegenkit van rioolbuizen?


Onlangs werd bekend dat er asbest aanwezig kan zijn in de voegenkit van rioolbuizen. In het verleden gebruikte men namelijk asbesthoudende voegenkit om de rioolbuizen waterdicht te verbinden. Door de ontdekking van deze asbestkit rijzen er allerlei vragen op.

Hoe waarschijnlijk is het dat er in mijn gemeente rioolbuizen aanwezig zijn met asbesthoudende kit? En waar, wanneer en welke asbesthoudende kit is er dan gebruikt? Hoe kan ik arbeidsveilig met de asbestkit omgaan en wat is de risicoklasse volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit? BOOT helpt jou graag bij de beantwoording van deze vragen.

Wanneer onderzoek naar asbesthoudende voegenkit in riolering?

Als de rioolbuizen in jouw gemeente zijn aangelegd tussen 1945 en 1985 dan bestaat de kans dat er asbest is gebruikt in de moffenkit van de riolering. In dat geval denken wij graag met jou mee over de te nemen stappen, zonder onnodige kosten te maken.

Van data-analyse tot veldwerk en advies

Wil jij weten of de voegenkit van de riolering in jouw gemeente asbest bevat? Dan gaan wij graag voor je aan de slag en starten wij als eerste met de data-analyse. Onze rioleringsdeskundigen, data-analisten en historici zijn gespecialiseerd in archiefonderzoek om de risicoanalyse op te stellen. Indien meer informatie gewenst is, kan veldwerk worden verricht. Onze asbestdeskundigen adviseren jou graag over het vervolg. Al met al streven wij naar een slimme risicobeheersing zonder onnodige kosten.

BOOT ontzorgt volledig

Of jij nu een straat of een hele gemeente onderzocht wilt hebben; BOOT ontzorgt jou zoveel als jij wenst. Wil jij meedenken en meekijken bij de verschillende fasen? Wij gaan graag samen aan de slag. Vanuit onze organisatie beschikken wij over de benodigde expertise en kennis om tot een compleet beeld te komen.

Graag zetten wij onze historici en adviseurs binnen de vakgebieden civiele techniek, riolering, asbest en GIS voor je in. Uiteraard werk je met één vast aanspreekpunt: Maria van Driel. Zij werkt vanuit haar brede kennis en ervaring aan jouw vraagstuk, zet de juiste collega’s in en lost het op.